Spätný odber elektoroodpadu

V našej predajni môžete bezplatne odovzdať, prenosné batérie, akumulátory a autožiarovky. 

 

Prečo je dôležité recyklovať elektroodpad a použité batérie a akumulátory?

- Odovzdaný elektroodpad a použité batérie skončia na správnom mieste – v spracovateľskom závode.

- Ekologickým spracovaním starých elektrospotrebičov sa získavajú druhotné suroviny, ktoré budú využité na výrobu nových produktov (napr. železné a neželezné kovy, drahé kovy, plasty, sklo).

- Ekologickým spracovaním sa šetria prírodné zdroje (nerastné bohatstvo krajiny) a chráni životné prostredie(voda, vzduch, pôda) pred znečistením nebezpečnými látkami ako sú freóny a ťažké kovy.

- Ekologickým spracovaním sa predchádza civilizačným ochoreniam a chráni sa zdravie ľudí.

  

 

Kde môžete bezplatne odovzdať elektroodpad?

v našej predajni BBN spol. s.r.o. (Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovensko) V čase od 7:30 - 16:00